Leveransebeskrivelse

 

Takrenner og beslag

Takrenner med takfotbeslag og nedløpsrør er i aluminium. Sålebenk- og terskelbeslag er i plastbelagt stål.

Pipebeslag i plastbelagt stål.

 

Rørleggerarbeid/ sanitærutstyr

Anlegget er komplett fra innvendig stoppekran og omfatter blant annet varmtvannsbereder, røropplegg for varmt og kaldt vann, avløp,, uttak for vaskemaskin og oppvaskmaskin, ettgreps blandebatterier og sanitærutstyr. Sanitærutstyr i hvit utførelse. På vaskerom leveres skyllekar, der dette er inntegnet. Bunnledninger inngår ikke.

Alle vannledninger leveres med ”Rør i Rør” system.

 

Elektriske installasjoner

Det elektriske anlegget er skjult bortsett fra punkt i lydhimling/-vegg, eventuelle murvegger og skrå himling.

70-100 elektriske punkter, avhengig av husstørrelse. Fordelingsskap med automatsikringer med jordfeilbryter

og overspenningsvern med egen komfyrvakt. Ytterligere elektriske punkter kan leveres mot pristillegg.

 

Fundamenter, grunnmur og pipe

Fundamenter, grunnmur og pipe/brannmur inngår normalt ikke i leveransen med mindre annet ikke er avtalt. Det samme gjelder eventuelle støpte gulv på grunn og støpte bade- og vaskeromsgulv på trebjelkelag.

 

Maling og gulvbelegg

Maling og gulvbelegg inngår ikke i leveransen med mindre annet avtales.

 

Garasje

Spør Mesterhusbyggemesteren. Han har et rikt utvalg av garasjer som kan bygges sammen med huset.

 

Sikkerhet/ garantier

Mesterhusbyggmesteren stiller sikkerhet i henhold til Bustadoppføringslova. For en enebolig som selges etter NS 3425 vil det si 10 % av kontraktsummen i byggetiden og 5% av kontraktsummen i 5 år etter overtakelsen. Det gis

5 års reklamasjonsrett for feil og mangler ved det leverte produkt.

 

Forsikring

Bygget er forsikret fra den dato kontrakten er inngått og fram til overtagelse.

 

Brukerveiledning

Ved overlevering av huset vil du få en omfattende brukerveiledning som beskriver hvordan du skal ta vare på Mesterhuset ditt, etter at du er ferdig å bygge.

 

Øvrige installasjoner og leveranser

Det leveres seriekoblede røykvarslere med batteribacup til hver etasje, samt ett brannslukningsapparat pr. etasje. På tak leveres stigetrinn/takstige til pipe og snøfangere der dette er et krav.

 

Byggmesteren bor i ditt nærområde, og har også tenkt å bo der etter at du har bygget.

Dette bør være en fordel for deg. Lokale forhandlere og en desentralisert organisasjonsform, betyr personlig kontakt. I planleggingen, byggeperioden og i form av service etter innflyttingen. Mesterhusene settes opp av lokale, dyktige håndverkere.

 

Mesterhuskjeden arbeider kontinuerlig med produktforbedring og vi tar derfor forbehold om endringer i

konstruksjon og/ eller materialvalg. Lykke til med valg av husleverandør –kanskje ditt viktigste valg i livet !

 

Generelt

For detaljert informasjon om leveringsinnholdet henvises det til konkrete pristilbud knyttet til en gitt hustype og den detaljerte leveringsbeskrivelsen som vil være vedlegg til hver enkelt kontrakt. Der vil vi opplyse ikke bare om hva som inngår i leveransen, men også hva som ikke er med i leveransen.  Innholdet i den enkelte husleveranse kan derfor avvike fra denne generelle beskrivelsen som kun er ment som en orientering om hva som normalt inngår i en husleveranse.

 

Kvalitetssikring

Som medlem i Mesterhuskjeden har alle Mesterhusbyggmestere tilgang til et omfattende kvalitetssikringssystem som gjør at man har faste kontrollrutiner for kontroll helt fra første kundekontakt og fram til bygget står ferdig.

 

Kundetilpassninger/endringer

Mesterhuskjeden har egne arkitekter som kan hjelpe deg med kundetilpassninger av huset.

 

Egeninnsats

Ønsker du å gjøre noen form for egeninnsats er du hjertelig velkommen til det. Vi rådgir deg gjerne angående hvilke arbeider du selv kan utføre uten ansvarsrett og hvilke arbeider det må benyttes godkjente firmaer til.

 

Tegninger

Sammen med kontrakten vil du få tegninger av alle planer og fasader på huset ditt.

 

Skriftlig kontrakt

Mesterhus benytter kontrakter som er tilpasset gjeldende lovverk

for  forbrukerkjøp av boliger. Kontraktene er anbefalt benyttet av forbrukerrådet.

 

Hjelp med papirmølla

Når du skal bygge nytt hus er det mye papirarbeide som må utføres. Så langt som mulig hjelper vi deg med byggesøknader, lånepapirer, ansvarsrettsøknader o.l

 

Annen nyttig informasjon

Når man skal i gang med å bygge er det mange ting man lurer på. Vi har derfor laget en egen brosjyre hvor vi har prøvd å svare på de mest vanlige spørsmål vi får. Brosjyren gir deg også mye kunnskap og ideer før du går i gang med byggingen. Brosjyren vil du få sammen med eventuell kontrakt, eller be om å få den allerede nå.

 

Så til selve bygningskonstruksjonen……………..

Yttervegger

Alle yttervegger leveres som isolert bindingsverksvegg med utvendig panel og innside med  gips- eller sponplater som standard.

All mineralullisolasjon leveres i A-kvalitet, som tilsvarer beste isolasjonskvalitet.

 

Innvendige overflater

Til innvendig kledning på vegger og i himling brukes gipsplater, på gulv benyttes

fuktbestandig gulvsponplater.

Ønsker du andre materialer som for eksempel spon eller ferdigmalte produkter kan vi selvfølgelig levere det. Ønsker du at vi skal stå for maler, tapeteserer eller flisarbeider kan vi også gi deg et tilbud på det.

Utvendige overflater

På utvendige trevegger er det utlekting og ubehandlet bordkledning hvis ikke annet fremgår av tegningen og/eller leveringsbeskrivelsen.

Yttertak over undertaket består av sløyfer, lekter og betongtakstein.

 

Balkong/ terrasse

Plassering av balkong/terrasse fremgår av tegningene til huset. Normalt består bærende konstruksjoner og dekke av trykkimpregnerte materialer.

 

Vinduer

Alle vinduer er godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll. Alle vinduer er levert fabrikkmalt hvite. Vinduer i boligrom har energiglass som sammen med vindusdører gir u.verdi ca. 1,2..

 

Ytterdører

Alle dører er godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll. Hovedinngangsdør har isolert hvitmaltdørblad

og karm. Balkongdører leveres fabrikkmalt hvite med energiglass.

 

Innvendige dører

Dører leveres som hvitmalte formpressede fyllingsdører med fabrikkmalt hvite karmer.

 

Innvendige trapper

Trappene leveres i hvitmalt furu. Åpne trappetrinn med barnesikring. Rekkverk av standard utførelse hvitmalt.

 

Listverk/ foringer

Gulvlister, taklister, dørlister, vinduslister samt dør- og vindusforinger leveres i ubehandlet gran/furu.

 

Innredninger

Kjøkken og bad leveres ferdigbehandlet med overskap og underskap slik det fremgår av tegningene. For mer detaljert informasjon, henvend deg til Mesterhus.

Det leveres ikke garderobeskap.

 

Balansert ventilasjon med varmegjenvinner -Rotoranlegg

God ventilasjon er avgjørende for et godt inneklima, og for å holde fyringsutgiftene så lave som mulig er det viktig å gjenvinne mest mulig av varmen i “bruktluften”. Varmegjenvinningsanlegget består av rotoranlegg m/ reguleringsbryter, avtrekkskanaler og ventiler fra bad, WC og vaskerom samt tilførselskanaler og ventiler til oppholdsrom/soverom.  Det er eget avtrekk fra kjøkkenventilator.

 

Sentralstøvsuger

Støvpartikler i inneluft kan virke irriterende i luftveiene, men med sentralstøvsuger vil disse støvpartiklene, som vanligvis går gjennom filteret i en vanlig støvsuger, forsvinne ut av huset.

Anlegget består av en sentralenhet og røropplegg med ett uttak i hver etasje, samt slange og munnstykker.

Bygg og entreprenørfirma
Harald W Andersen & Sønn AS

Løkkeåsveien 24, 3138 Skallestad
Telefon: 97 96 57 00
E-post: rune@hwa.no 

trygg media logo