Miljøansvar

Mesterhuskjeden ønsker å være ledende på energi- og miljøområdet. Nye boliger har lang levetid, og det vi bygger i dag overlater vi til fremtidige generasjoner. Mesterhus arbeider aktivt for å bedre energi- og miljøegenskapene til husene som vi leverer, og det er gjennomført mange tiltak som kommer miljøet og deg som huskunde til gode.

 

Energieffektive boliger 
Gjennom den tidligere Mesterhus lavenergistandarden har Mesterhus tilegnet seg flere års erfaring med å bygge lavenergiboliger som i dag er minimumsstandarden for alle boliger. Disse energitiltakene innebærer at oppvarmingsbehovet reduseres med rundt 40 % i forhold til tidligere nybyggstandard. Redusert oppvarmingsbehov betyr reduserte fyringsutgifter for deg og mindre belastning på miljøet.

 

Energimerking av boliger 
Når du inngår kontrakt med en Mesterhusforhandler etter 1. juli 2010, skal det foreligge en energiattest som inngår som en del av kontraktspapirene. Denne attesten innholder et energimerke bestående av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Den offisielle energiattesten utstedes i tilknytning til ferdigattesten.

nergimerket symboliseres med et hus, hvor bokstaven viser energikarakteren og fargen viser oppvarmingskarakteren. Energikarakteren viser hvor energieffektiv boligen er. Oppvarmingskarakteren viser hvor stor del av oppvarmingen som kan dekkes med andre energibærere enn elektrisitet, olje og gass.

Nye boliger med normal energistandard fra Mesterhus vil normalt få energiklasse C, litt avhengig av hvilket oppvarmingssystem som er brukt i boligen. Tiltak som vil bedre energimerke nivået er for eksempel byggetekniske tiltak som mer isolasjon, bedre vinduer, mindre luftlekkasjer eller mer miljøvennlige energikilder som for eksempel solfangere eller varmepumpe. Dersom du ønsker bedre energiklasse enn den normale energistandarden fra Mesterhus, avklares dette med din byggmester.

For mer informasjon om ordningen, se www.energimerking.no

 

Passivhus i Mesterhus 
Viktigheten av energieffektivisering har økt, som en følge av klimaendringer. Energibruken er den viktigste faktoren når en ser på den samlede miljøbelastningen gjennom levetiden til en bolig.

Mesterhus tar derfor steget videre, og bygger flere boliger med såkalt passivhusstandard. Dette er boliger med svært lavt oppvarmingsbehov, dvs. boligene er svært godt isolert, det benyttes svært energi effektive 3-lagsvinduer, maksimalt med varmegjenvinning av ventilasjonsluften, samt at luftlekkasjene er redusert til et minimum. I tillegg benyttes det solpaneler eller varmepumpe for å dekke deler av energibehovet til tappevannet. Oppvarmingsbehovet for slike passivhus ligger på 15 til 20 kWh per kvadratmetergulvflate (BRA), dvs. rundt 25–30 % av en ny bolig med standard utførelse.

Det er flere kataloghus som kan leveres med passivhusstandard. 

 

Husbanken og Enova støtter energi- og miljøriktige boliger 
Husbanken tilbyr gunstig finansiering for boliger med gode energi- og miljøegenskaper. Enova gir også tilskudd etter visse kriterier til lavenergi- og passivhus. Ta kontakt med din Mesterhusbyggmester for å høre mer om dette.

 

Godt inneklima 
Mesterhus leverer boliger med godt inneklima. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er standard. Slik ventilasjon anbefales av blant andre SINTEF Byggforsk og Norges Astma- og Allergiforbund. Med balansert ventilasjon fjernes den brukte og forurensede inneluften samtidig som det tilføres rikelige friskluftsmengder i alle oppholdsrom. Luften som tilføres er filtrert og ren, og varmegjenvinningen sørger for at den har en behagelig temperatur, selv når det er som kaldest ute. Sentralstøvsuger er også standard i et Mesterhus. Les mer om godt inneklima i boliger www.naaf.no.

Bygg og entreprenørfirma
Harald W Andersen & Sønn AS

Løkkeåsveien 24, 3138 Skallestad
Telefon: 97 96 57 00
E-post: rune@hwa.no 

trygg media logo