til top
Bestill katalog
Bestill katalog

Åpenhetsloven

HWA AS og Åpenhetsloven

Stortinget vedtok Åpenhetsloven 1. juli 2022. Åpenhetsloven en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Redegjørelse

 

I henhold til Åpenhetslovens § 5 kan du lese vår redegjørelse om hvordan HWA AS har arbeidet med Åpenhetsloven i året 2023. Innholdet er godkjent av ledelse og styret.

 

Formålet med Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette. Du kan lese mer om hva loven omfatter på https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven.

 

Åpenhetsloven og våre leverandører

 

På samme måte som HWA AS stiller krav til egen virksomhet, må vi undersøke hvordan leverandører arbeider med sosial bærekraft i egen verdikjede. For HWA AS er det viktig at våre leverandør videreformidler etiske retningslinjer og stiller tilsvarende krav til egne underleverandører/mellomledd i verdikjeden.

 

Link til HWAs plan for: AKTSOMHETSVURDERING

 

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med etisk handel og Åpenhetsloven kan du kontakte oss på e-postadressen under: